Fritidsledarutbildningen

Fritidsledarutbildningen på Örebro Folkhögskola är en 2-årig yrkesutbildning som ger dig en fritidsledarexamen. Det är en utvecklande ledarskapsutbildning som syftar till att du ska kunna inspirera barn och ungdomar till en aktiv, trygg och meningsfull fritid. Ansökningstiden för kommande läsår går ut den 15 april.

Utbildningens innehåll
Utbildningen är uppbyggd utifrån de tre kursspåren MänniskanYrkesrollen och Ledarskap. Vi läser delkurserna parallellt med utgångspunkt från dessa tre kursspår. Utöver detta ingår också verksamhetsförlagt lärande och examensarbete i utbildningen.

Antagningskrav
Behörighet för yrkeshögskola med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2. Ansökningstiden slutar den 15:e april för antagning till hösten. Det går bra att skicka in ansökan efter det datumet men din ansökan behandlas då som en sk. sen ansökan och du hamnar på reservlistan.

LÄNK TILL ANSÖKAN

Bra att veta om utbildningen
Utbildningen sträcker sig över 2 år och är huvudsakligen schemalagd 4-6 tim per dag. Det förekommer kvälls- och helgaktiviteter som är obligatoriska vid vissa tillfällen. Under speciella temaveckor kan utbildningen komma att förläggas till annan ort.

Är du intresserad och vill veta mer om utbildningen?
Kontakta någon av oss på telefon eller via e-post.

Fritidsledarutbildningen är en del av Fritidsledarskolorna –  fritidsledare.se

Möt lärare och deltagare på Youtube

Se filmen om Fritidsledarutbildningen och hör deltagare och lärare berätta om vad det innebär att läsa på just en folkhögskola. Klickan på play-knappen nedan. Se fler filmer om skolan på vår Youtube-kanal.