Dokument för nedladdning

Här finns dokument samlade som berättar om vad det innebär att läsa på Fritidsledarutbildning. Det finns en lokal utbildningsplan som berättar om utbildningens innehåll, ett överskådligt informationsblad samt Fritidsledarskolornas årliga undersökning, Vart tog de vägen, som visar att utbildningen leder till jobb.