Välkommen till Örebro Folkhögskola

Örebro Folkhögskola är en mötesplats för livslångt lärande, gemenskap och erfarenhetsutbyten. På skolan möts människor i alla åldrar och från världens alla hörn för att utveckla sina kunskaper och växa tillsammans som människor.   

Skolans profil är Idrott, Livsfrågor och Ledarskap. Huvudman för skolan är Evangeliska Frikyrkan (EFK). Evangeliska Frikyrkan (EFK) är en församlings- och missionsrörelse som består av cirka 300 församlingar i Sverige, med cirka 30 000 medlemmar.