Skolan har tre huvudmän

Huvudmän för skolan är Evangeliska Frikyrkan (EFK), Baptistförsamlingen Immanuel Örebro och Filadelfiakyrkan Örebro. EFK är en församlings- och missionsrörelse som består av cirka 300 församlingar runt om i Sverige, med cirka 33 000 medlemmar. EFK är huvudman för tre folkhögskolor (Örebro Folkhögskola, Liljeholmens folkhögskola och Hyllie Parks folkhögskola), bedriver en teleologisk högskola samt har ett stort internationellt arbete i över 40 länder.  Läs mer om Evangeliska Frikyrkan på www.efk.se.

Immanuelskyrkan har under hela sin historia präglats av många människors engagemang. Sången och musiken har alltid haft en framträdande plats. En målmedveten satsning har alltid gjorts på barn och ungdomar, och församlingen har därför ett stort utrymme för många unga människor. läs mer på immanuelskyrkan.net

Filadelfia Örebros verksamhet vilar på två ”ben”: söndagens gudstjänst och gemenskapen i den lilla gruppen under veckan (husgruppen). Utöver detta har församlingen en omfattande verksamhet med många olika samlingar. Som exempel kan nämnas, Missionsarbete i olika länder, bl.a. i Japan, Indien, Nordafrika, Sydafrika och Sydamerika. Barn- och ungdomsarbete: söndagsskola, scouter, konfirmations- och ungdomsgrupper. mm. Läs mer på deras hemsida: www.filadelfiaorebro.se