Örebro Folkhögskola i Vivalla

Örebroskolan ligger mitt i Vivalla centrum, ca. 5 km nordväst om centrala Örebro. I Vivalla bedriver Örebro Folkhögskola folkhögskolekurserna Allmän kurs och Fritidsledarutbildning. Hösten 2015 flyttade vi äntligen in i våra nyrenoverade och ombyggda lokaler. Vi fick nya och ändamålsenliga utrymmen i större utsträckning än tidigare och det har blivit trivsamt, ljust och öppet. En skola där både personal och deltagare trivs bättre än förut.

Skolan är en dagfolkhögskola vilket innebär skolan inte har något boende. Skolans deltagare har egna boenden i Örebro eller pendlar från någon av kringliggande orterna.

2008 flyttade Örebro Folkhögskola från Karlsgatan 30 till Vivalla Centrum. Vi övertog Skolförvaltningens och Apotekets lokaler. Lokalerna har sedan flytten till Vivalla byggts om i omgångar. Under 2015 skedde en stor ombyggnation vilka vi idag kan se resultatet av.

Vi vill att skolan ska vara en varm plats där alla känner sig välkomna!