Örebro Folkhögskolas historia

Här kan du läsa om hur Örebro folkhögskola startade 1959. På sidorna om Götabro bibelskolor och om skolan i Vivalla finns mer text om skolans historia som är knuten till respektive plats.

Örebro läns första folkhögskola startade med Landstinget som huvudman år 1873 och var en av Sveriges första folkhögskolor. Efter fem år flyttade man in i en nyuppförd skolbyggnad i Kävesta.

Den första tiden var mycket aktiv. Den första rektorn, Carl-Gösta Höglund, grep sig an folkbildningsarbetet med stor entusiasm. Skolan öppnades för bygdens folk och föreningar och man anordnade också kurser utanför Kävesta.

Våren 1959 ordnade Kävesta två fristående kurser för arbetslösa i Örebro med sammanlagt 70 deltagare. Rektor Höglund sade att ”det var ett försök att gå ut till folket, där det fanns!”, en tradition som vi fortsatt i och med flytten till Vivalla. Det hela blev så lyckat att man beslöt att skapa en filial till Kävesta folkhögskola, en av landets första filialer.

1965 fick Kävestafilialen lokaler i Folkets Hus på Järnvägsgatan. Där erbjöd man allmän kurs, en musiklinje och studieverksamhet för äldre (från 1966). Läget hade både för- och nackdelar. Det var nära till Centralstationen och busstationen, vilket underlättade för tillresande studerande. Det fanns gott om matställen för den som inte tog med sig matlåda. Det var nära till affärer och många kursdeltagare utnyttjade rasterna till att göra sina dagliga inköp. Men detta bidrog också till en viss stress, när man skulle hinna med matinköpen t ex. Så rasterna blev inte alltid till den avkoppling och vila som man behöver mellan lektionspassen. Dessutom var det frestande att ta en fika på stan i stället för att få samvaron på skolan. Så därför blev det enligt den dåvarande personalen en stor händelse när den första kaffebryggaren köptes in och man kunde stanna kvar på skolan på fikarasten.

Under 1970-talet gjorde Landstinget en utredning om sin samlade folkhögskoleverksamhet. Kävesta fick då en estetisk profil och Örebroskolan skildes från Kävesta i början av 1980-talet och blev en självständig skola med idrotts- och friskvårdsinriktning. 1984 flyttade skolan till Västra Mark, till den stora regementsbyggnaden, som vi delade med Idrottens Hus. Flytten markerades genom att vi tågade från Järnvägsgatan till Västra Mark med musik i täten.

Flytten innebar att skoldagen blev mer samlad i en lugnare miljö, eftersom kursdeltagarna slapp känna sig frestade att gå ut på stan på raster och håltimmar.

Landstinget försåg skolan med en hel del konst. Konstnären Lennart Kindgren fick i uppdrag att utsmycka skolan och utttrycka skolans profil genom sin konst. Grunden blev ett träd. Han målade trädet som sträckte sig upp med stam och grenar våning för våning till det översta planet och cafeterian, Lövsalen, där trädets krona bredde ut sig mot en klarblå himmel. Bottenvåningen gick i grönt = gräset, marken, en trappa upp gick i brunt = stammen och översta våningen gick i blått = himlen. Meningen var:

Lika väl som trädet behöver oförstörd jord, rent vatten och frisk luft för att växa, så behöver människor sunda vanor och inspiration för att berika sina liv. Denna utsmyckning finns kvar nu när IT-gymnasiet har övertagit lokalerna. IT-gymnasiet övertog lokalerna 2005 och Örebro Folkhögskola hyrde två våningar i huset fram till 2008 i juni, då Örebro Folkhögskola flyttade till Vivalla Centrum.

Musiklinjen släppte skolan vid flytten och i stället fick vi Idrottslinjen, som i början var ettårig men som senare blev tvåårig, och en friskvårdslinje, som till en början var en enterminskurs. Den utvecklades senare till en Hälsopedagogutbildning, också den först ettårig men senare med en påbyggnad med ytterligare ett år.

1996 fick skolan ytterligare en profilering med tolkutbildning för teckentolkar samt teckenspråkskurser, utbildningar, som Fellingsbro nu har tagit över.

Skolan hade också fram till 1990-talet kvällskurser och helgkurser i bl a språk och konst. Dessa kurser var gratis. Vi gjorde också resor i samband med dessa kurser. Inom engelskan hade vi t ex kontakt med Visingsös filial i Portslade utanför Brighton i England. De ordnade 14-dagarskurser med studiebesök på arbetsplatser och i skolor för oss. Kursdeltagarna bodde då i värdfamiljer och fick stora chanser att öva upp engelska språket.

Folklig Akademi var också en kurs som var oerhört populär. Dit kom mestadels pensionärer för att lyssna på diverse föredrag, som vi i personalen fick hålla. Det var annorlunda mot vanlig undervisning och krävde ganska mycket av oss eftersom många av åhörarna hade stora kunskaper redan när de kom. Men de var mycket positiva till det vi kunde erbjuda och vi inspirerades också till att gå ett steg längre och fördjupa oss i våra ämnen för att ge dem något nytt och intressant.

2005 tog EFK, Evangeliska frikyrkan, över verksamheten och på hösten 2008 öppnades skolans lokaler här i Vivalla. Vi tycker att vi fått en väldigt bra plats att vara på. Vi är mitt ibland dem som behöver oss mest och vi kan locka hit folk som aldrig varit här men som har hört negativa saker om Vivalla, och få dem att inse att det inte alls är så dåligt eller farligt som ryktena säger. Inför flytten hade vi t ex ett par kursdeltagare som sade att ”flyttar skolan till Vivalla följer vi inte med! Där vill vi inte vara!” Men de följde med och de sade senare att det blev verkligen bra!

 Författare Ingrid Hesselbom Lärare på Örebro Folkhögskola 1985-2011