Startpunkt, som är en del av Örebro Folkhögskola, erbjuder människor, företag och organisationer möjligheten att öka sin kompetens. Verksamheten bedrivs på Holmen i Örebro och vänder sig i första hand till arbetssökande personer. Vår ledstjärna och vision är att deltagarna på Startpunkt skall få uppleva sin bästa tid hos oss!

På uppdrag av Arbetsförmedlingen hjälper Startpunkt människor att komma närmare arbetsmarknaden. Vår verksamhet består av tre delar,  jobbsök, språkstöd i svenska och arbetsträning.

Jobbsök är centralt och genomsyrar alla delar i verksamheten. Våra handledare hjälper,stöttar och coachar deltagarna och förmedlar kunskaper, råd och tips, till exempel om hur ett CV skrivs eller hur ett personligt brev kan utformas. Dessutom ges möjlighet till studiebesök hos arbetsgivare och vi bjuder även in externa föreläsare till vår mötesplats som berättar om sina kunskaper och erfarenheter. Språkstöd får de deltagare som har behov av att träna och utveckla sina förmågor i svenska språket. Arbetsträning innebär att deltagarna inom ramen för vår verksamhet ges möjlighet att pröva och utveckla sina förmågor och färdigheter inom arbetsuppgifter som kafé/kök, lokalvård, skrädderi, snickeri, montering och reception.

Välkommen att kontakta någon på Startpunkt för att veta mer!