Studerande

Det här är sidorna för dig som går på, vill – eller ska gå på Örebro Folkhögskola. I menyn till vänster hittar du information om saker som berör studiegången på skolan.  Bland annat kan du läsa om den studeranderätt som gäller på Örebro Folkhögskola. Där informeras om skolans viktigaste policyer, riktlinjer och rutiner som påverkar dig som studerande och din studiesituation på skolan.

Som studerande på skolan är det viktigt att du känner vad som förväntas av dig, men också vad som du kan förvänta dig av skolan. På sidan Vanliga frågor har vi samlat frågor som ställs ofta. Här kan du kanske hitta svaren på dina frågor! Mari Spraak och Maria Norberg besvarar de frågor som du inte får svar på här, eller tipsar om var du kan hitta svaren. De nås på e-post mari.spraak@orebrofolkhogskola.se, maria.norberg@orebrofolkhogskola.se eller på telefon 019-20 89 70.