Skolans bibliotek

Skolan har två bibliotek – ett i Vivalla och ett på Götabro. Biblioteket i Vivalla är sökbart via Ligobib bibliotekssystem. Biblioteket på Götabro har företrädesvis teologisk litteratur och de lånen hanteras manuellt. Kontakta Götabros personal angående lån av böcker där.