Studieekonomi

Innan du börjar studera behöver du fundera över hur du ska finansiera dina studier. Allmän kurs, Fritidsledarutbildningen och Bibelskolorna är studiemedelsberättigande.

Du som är studerande kan alltså få studiemedel (bidrag och lån) under din studieperiod. All undervisning på folkhögskola är gratis men du står för litteratur, studieresor, material och internatkostnader. Mer information om studiemedel och studiekostnader hittar du i menyn till vänster.