Studierättslig standard

Här kan du läsa om Örebro Folkhögskolas studeranderättsliga standard. Denna standard beskriver skolans viktigaste policyer, riktlinjer och rutiner som påverkar dig som studerande och din studiesituation på skolan. Som studerande på skolan är det därför viktigt att du känner till dessa. Syftet med denna studeranderättsliga standard är att du som studerande ska veta vad som förväntas av dig, men också vad som du kan förvänta dig av skolan. I menyn till vänster finns delar av standarden – i pdf:en nedan finns den i sin helhet.

Skolans studierättsliga standard i sin helhet (högerklicka på länken/texten välj spara som…)

Folkhögskolorna Studeranderättsliga Råd (FSR)
Örebro Folkhögskola har anslutit sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR). FSR är ett oberoende centralt råd som inrättas under 2011 med syfte att stärka studerandes rättsliga ställning. FSR tar emot och behandlar anmälningar från studerande som uttömt de möjligheter som finns inom skolan och som rör den studerandes rättsliga ställning gentemot skolan. FSR prövar ditt fall och gör en bedömning utifrån vad som beskrivs i detta dokument. Rådet begär sedan in skolans yttrande i ditt ärende samt de dokument som rör ärendet och bedömer därefter om skolan fattat beslut i enlighet med de dokument som ärendet berör. FSR meddelar sedan skolan hur de anser skolan hanterat ditt ärende på ett riktigt sätt. Om FSR underkänner skolans agerande kommer ditt ärende omprövas i Örebro Folkhögskolas styrelses nästkommande sammanträde. Mer information om FSR finns på: http://www.folkhogskola.nu/Om-folkhogskolan/Studerandes-rattigheter. Du kan kontakta FSR genom e-post: fsr@folkbildning.net eller handläggare Linda Rosén på telefon: 08-4124800.

Det är skolans styrelse och rektor som har befogenhet att fatta beslut som påverkar din studiesituation och dina rättigheter på skolan. Kontaktuppgifter till rektor och styrelsen finns här på skolans hemsida. För mer information om Örebro Folkhögskolas studeranderättsliga standard, kontakta bitr.rektor Mattias Molin (mattias.molin@orebrofolkhogskola.se) eller 070-1016959.