Vanliga frågor kring skolan och utbildningarna

Här har vi samlat svar på de frågor som ställs ofta till oss. Finns det frågor som inte blir besvarade nedan eller om det finns andra funderingar så kontakta gärna oss så hjälper vi till.

Folkhögskola – vad är det?
Folkhögskolan utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter. Något som utmärker folkhögskolan är samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen. Folkhögskolan strävar efter att ha mindre och sammanhållna studiegrupper och man utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter.

Studiebesök, grupparbeten och studieresor är vanliga på folkhögskolorna.

Ofta studerar man ämnesövergripande i projektform med både praktiska och teoretiska inslag. Varje folkhögskola bestämmer själv sin verksamhet och profil.

Vilken profil har skolan?
Skolans profil är idrott, livsfrågor och ledarskap.

Vilken policy har skolan?

  • Vi utgår från en helhetssyn på människan.
  • Vi bejakar mångfalden och verkar för allas delaktighet.
  • Våra deltagare skall få tillfälle att växa, mogna och få utrymme för funderingar över livet.
  • Vi vill tillsammans skapa ett varmt och öppet studieklimat, där deltagarna blir sedda och hörda, respekterade och delaktiga, vilket en kristen människosyn ger uttryck för.
  • Skolan har en alkohol- och drogpolicy
  • Vi har även en IT-policy.

Allmän kurs – vad är det?
Allmän kurs finns på samtliga folkhögskolor. Den vänder sig främst till dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och är ett alternativ till komvux/gymnasieskolan. Du studerar 1-3 år beroende på dina förkunskaper. När du har studerat de antal år som krävs samt har kunskaper som motsvarar godkänt i samtliga kärnämnen har du grundläggande behörighet till studier på universitet och högskola.

Komvux – folkhögskola, vad är det för skillnad?
Allmän kurs på folkhögskola är ett alternativ till att studera på Komvux. På Allmän kurs bedrivs studier som motsvarar gymnasienivå och dessa studier kan leda fram till olika behörigheter.

Den största skillnaden mellan Örebro Folkhögskolans Allmänna kurs och Komvux är att vi arbetar i mindre klasser och en något långsammare studietakt. Kursdeltagaren följer ett personligt schema. Den vanlig undervisning bryts under läsåret med gemensamma aktiviteter, som exempelvis teater, bio och temadagar.

Högskola, universitet och folkhögskola – vad är skillnaden?
Högskola och universitet är i stort sett samma sak förutom att universiteten erbjuder forskarutbildning och har rätt att examinera doktorander.

Folkhögskolan är annorlunda eftersom den inte ger några akademiska högskolepoäng. Utbildningar kan ges på olika nivåer. Man brukar prata om eftergymnasial-, gymnasial och grundläggandenivå. Utbildningarna på högskola och universitet är eftergymnasiala.

Allmän kurs på folkhögskola är på grundläggande- och gymnasial nivå(motsvarande grundskola och gymnasium).

Studietid – hur länge ska jag studera?
Detta beror först och främst på vad du vill uppnå med dina studier!

För att uppnå grundläggande behörighet kan du behöva läsa ett, två eller tre år. Hur länge just du behöver för detta beror dels på vad du studerat tidigare (hur många år du gått på gymnasieskola/komvux) och/eller på vilka kärnämnen du har godkänt i från tidigare. Utbildningstiden kan även påverkas av vilka särskilda behörigheter du önskar uppnå.

Grundskolenivå – Kan jag studera på den nivån hos er?
Ja, det är möjligt.

Vilka ämnen läser man på Allmän kurs?
På Örebro Folkhögskola finns följande kärnämnen: svenska A, B, engelska A, B, matematik A, naturkunskap A, samhällskunskap A, religion A och historia A.

Behörighet till högskola och universitet – vad är det som gäller?
När du har avslutat Allmän kurs hos oss, samt uppnått behörighet i samtliga kärnämnen, har du grundläggande behörighet för högskolestudier. Vissa universitets- och högskoleutbildningar kräver att de sökande, utöver grundläggande behörighet, även har särskild behörighet i vissa kurser. Vilka kurser det är varierar från utbildning till utbildning. För att få mer information om behörighetskrav till olika högskoleutbildningar kan du söka på studera.nu.

Studieomdöme i Allmän kurs- vad innebär det? Är det samma som betyg?
Folkhögskolan ger inte betyg i enskilda ämnen. Istället får du ett studieomdöme vid avslutad kurs med en närvaro på över 80 %. Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga och grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan.

När lärarna sätter omdöme tittar de på följande faktorer:

  • Kunskaper och färdigheter, och utveckling av dessa.
  • Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
  • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
  • Social förmåga.

Folkhögskolan använder en fyrgradig skala för studieomdömet:
Utmärkt studieförmåga (4),
Mycket god studieförmåga (3),
God studieförmåga (2) eller
Mindre god studieförmåga (1)

Kan man komma in på högskola/universitet med omdömet från Allmän kurs?
Ja. Om inte antalet platser på högskolan räcker till för alla som söker så måste ett urval göras. De sökande placeras då i olika urvalsgrupper beroende på vilken skolform de kommer ifrån.

De folkhögskolestuderande som söker till en högskoleutbildning placeras i folkhögskolans urvalsgrupp (BF-gruppen). I den jämförs endast de folkhögskolestuderande med varandra.

Alla högskole-/universitetsplatserna fördelas i proportion till hur många som söker i respektive urvalsgrupp. Ju fler sökande det blir från folkhögskolan, ju fler platser blir det. Man kan alltså inte säga att det varken är lättare eller svårare att komma in på en utbildning som folkhögskolestuderande.

Jag har låga gymnasiebetyg. Kan jag läsa upp dem på folkhögskolans Allmänna kurs?
Nja. Ämnen och kurser som du inte är godkänd i eller inte har läst från gymnasieskolan kan du ”läsa upp” i betydelsen att du blir särskilt behörig i dem. Folkhögskolan intygar då att du har kunskaper motsvarande godkänd nivå. För att styrka krav på särskilda behörigheter kan du alltså kombinera folkhögskoleintyget med dina betyg från gymnasieskolan — men det är inget betyg som du kan föra över till ditt gymnasiebetyg för att höja ditt betygs medelvärde eller för att nå upp till de 90 % godkända poäng som krävs för grundläggande behörighet enligt gymnasieskolans modell.

Kan jag gå på folkhögskolans Allmänna kurs för att öka mina chanser att komma in på en viss universitetsutbildning?
Folkhögskolans Allmänna kurs finns i första hand till för att de som helt saknar eller som har för många IG i sitt slutbetyg ska kunna läsa in gymnasiekompetens. Du är välkommen att söka till oss även om du har ett fullständigt slutbetyg men vi kommer att prioritera de som inte har det före dig.

Finns det någon åldersgräns?
Den nedre åldersgränsen är 18 år (från och med det år du fyller 18 år). Det finns ingen övre åldersgräns! Om du är under 18 kan du, i särskilda fall, börja på skolan om din hemkommun betalar för utbildningsplatsen. Du är då registrerad på ett individuellt program inom gymnasieskolan. Kontakta den som är ansvarig för det individuella programmet på din gymnasieskola eller i din kommun om du är intresserad av detta!

På våra allmänna kurser har vi studerande mellan 18 och 50 år. De flesta som går hos oss just nu är mellan 19 och 26 år.

Kväll- eller distansstudier – är det möjligt?
Nej. Kurserna är på heltid och dagtid.

En vanlig skoldag – hur kan den se ut?
Kursen är på heltid, måndag — fredag. Skoldagen börjar för de flesta klockan 8.30 och slutar någon gång mellan 14 och 16. Varje vecka innehåller 13-15 lektioner som är 80 minuter långa.

Stödundervisning – är det möjligt att få?
Ja. Vi har vissa möjligheter att erbjuda individuellt stöd för dig med särskilda behov. Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta skolan, telefonnummer 019-20 89 70.

 Hur ansöker jag?
Du kan söka digitalt här på sidan eller skicka in den per post tillsammans med ditt personliga brev, personbevis och betyg/intyg. Skicka till: Örebro Folkhögskola, Poesigatan 20C, 703 71 Örebro.

Sista ansökningsdag – när är den?
Sista ansökningsdag är 15 april.

Kan jag börja studera på vårterminen?
För närvarande har vi bara antagningar till höstterminen till Allmän kurs, Fritidsledarutbildningen och Lärjungaskolan.

Bibelterminen som går på vårterminen har ansökningstid på höstterminen.

Krav för att bli antagen?
Vi gör en samlad bedömning av dina tidigare studier, kunskaper och erfarenheter. Dina förkunskaper påverkar hur lång tid du ska gå hos oss och vad du ska läsa. När vi antar deltagare väljer vi inte de som har bäst betyg utan vi utgår från intresse, utbildningsbehov och utifrån om vår skola kan erbjuda dig det du behöver för att komma vidare i din utbildning/ut på arbetsmarknaden. Vi försöker också anta deltagare i olika åldrar, med olika erfarenheter och med en så pass jämn könsfördelning som möjligt.

Avgifter eller kostnader – vad är det som gäller?
Själva undervisningen är avgiftsfri. Däremot får du betala för kurslitteratur och studiematerial. Vi har en avgift för gemensamma aktiviteter på 500kr/termin som täcker resor, biljetter vid aktiviteter och studiebesök samt till försäkringar. Vissa schemabrytande aktivteter kan kosta beroende på den klass som man läser i. Läs mer under Studierättslig standard.

Studiestöd – är det möjligt att få?
Ja, utbildningen är studiemedelsberättigad. Till och med vårterminen det år du fyller 20 år får du studiehjälp. Från höstterminen det år du fyller 20 år kan du ansöka om studiemedel. För dig som inte är svensk medborgare råder andra regler. Besök CSN:s hemsida för ytterligare information om studiestöd. www.csn.selänk till annan webbplats

Hur söker jag studiestöd?
På ansökningsblanketten till oss kan du kryssa i att du vill ansöka om studiemedel. Om du har gjort det kommer du att få en förifylld blankett från CSN hemskickad med posten. Blanketten kommer om du blir antagen till kursen. Du väljer sedan om du vill låna pengar eller inte, fyll i och skriv under blanketten innan du skickar in den till CSN. Du som är under 20 år behöver inte ansöka om studiestöd hos CSN.

Bidrag från kommunen – är det möjligt att få?
Du som är under 20 år kan i vissa fall få bidrag från din hemkommun. Varje kommun har sina egna regler så det gäller att du själv tar reda på om din kommun kan bidra på något sätt. En del kommuner står t.ex. för kostnader som gäller studiematerial, kurslitteratur, mat och busskort.

Har du frågor som inte finns med här?
Fråga vår personal i receptionen via telefon 019-20 89 70 eller e-post: info@orebrofolkhogskola.se