Götabro bibelskolor

Ca 2,5 mil sydväst om Örebro ligger Götabro vackert beläget på Närkesslätten. Götabro är en plats där kristen tro varit det centrala i mer än hundra år. Förmodligen är Götabro den plats där det längst har bedrivits bibelskola i Sverige – sedan 1894. Så också nu – Götabro bibelskolor.

På Götabro har alltid Bibeln, den helige Ande, evangelisation och lärjungaskap varit centralt och viktigt. Vår längtan är att forma lärljungar som är stadiga i sin tro och som kan fungera som kristna i dagens samhälle och församling. Visionen innebär både stabilitet och radikalitet, att våga ta både Bibeln och livet på allvar. Bibelskolorna på Götabro drivs av Örebro Folkhögskola. Här finns ett internat där de flesta studerande väljer att bo. Att bo på internatet ser vi som en viktig del av kurserna och gemenskapen på skolan.

Det finns tre olika utbildningar att söka: Lärjungskolan, Bibelterminen och Ichtus. Mer information om Götabro bibelskolor finns även på gotabro.nu.

Möt lärare och deltagare på Götabro

Se filmen om Götabro bibelskolor och hör deltagare och lärare berätta om vad det innebär att läsa på just en folkhögskola. Klickan på play-knappen nedan.